Лечение на Мускулна дистрофия

При по-възрастните пациенти е налице намален органен резерв и компрометирана физическа функция. При тях нервно-мускулните увреждания и засягането на мозъчната дейност се развиват изключително бързо и се превръщат в основна причина за забавено възстановяването. Налице е продължителен период на обездвижване, който включва атрофия на мускулатурата (загуба на мускулна тъкан), ставни контрактури – ограничена подвижност. Същевременно с това рискът за развитие на тромбоемболична болест, белодробни ателектази и декубитални рани (следствие залежаване) се повишава значително.

Саркопенията е дисбаланс между синтеза и скоростта на разграждане на протеини и се определя като гериатричен синдром. Характеризира се с намаляване на размера, броя и състава на мускулните влакна. Налице е загуба на мускулна маса, сила и функция. След 50-годишна възраст честотата на мускулна загуба варира от 1 до 2 % годишно, в резултат на което 25% от хората под 70 години и 40 % от тези над 80 години са саркопенични.

Рехабилитацията е насочена към забавяне на функционалния спад, както и възстановяване на мускулно-скелетната функция. Основно значение има ранната мобилизация, нервно-мускулната електрическа стимулация и велоергометрията при пациентите в рехабилитационен център. Ранното започване на рехабилитация и физиотерапия може да предотврати или  ограничи дълготрайната мускулна дисфункция. Пасивната кинезитерапия се прилага срещу развитие на мускулна атрофия, дълбока венозна тромбоза и декубитални рани. Има доказателства, че упражненията с умерена интензивност намаляват оксидативния стрес и възпалението, чрез увеличено производство на антиоксиданти и противовъзпалителни цитокини.

Нервно-мускулната електрическа стимулация придобива все по-голяма популярност като широко използвана процедура във Физиотерапията. Представлява алтернативен метод на мобилизация и не изисква активно участие на пациентите.
В повечето проучвания като ранна мярка срещу мускулната атрофия методът започва да се прилага още в рамките на първите 72 часа от хирургичната намеса. Извършва се ежедневно, еднократно в рамките на 60 минути или двукратно по 30 минути.

Рехабилитацията при гериатричните – възрастни пациенти е от изключително значение, тъй като инвалидизацията е изразена в много по-голяма степен в сравнение с по-младите. Запишете час за преглед с лекар Физикална и Рехабилитационна медицина за да се установи степента на заболяването и да се назначи правилното лечение.