Общи условия

ДАННИ

МЦ Сантилукс ООД е център за рехабилитация, физиотерапия, лечебна гимнастика, мануални терапии и масажи.
МЦ Сантилукс ООД ( BG 207282458), гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 23
Представлявано от Ралица Серафимова – тел: 0885 977 222
Сайт – www.santilux.com

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящите правила за ползване на уеб сайтa, собственост на МЦ Сантилукс ООД, се отнасят за всеки един посетител.

УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ

Всички текстове, изображения и друга информация, публикувани в сайтовете на МЦ Сантилукс ООД, са собственост на МЦ Сантилукс ООД и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права, както и всички нормативни актове.

МЦ Сантилукс ООД не носи отговорност за текстове, изображения и друга информация, публикувани от потребителите на сайта на МЦ Сантилукс ООД, като МЦ Сантилукс ООД си запазва правото да премахва или редактира информация, която е публикувана от потребителите.

Копиране, използване и възпроизвеждане на информация от сайтове на МЦ Сантилукс ООД, без знание и съгласие от МЦ Сантилукс ООД, е забранено и се преследва по законов ред.

Лице, което нарушава гореизброените общи условия и разпоредби, носи административна, гражданскоправна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

Всеки един посетител на уеб сайта на МЦ Сантилукс ООД, оставяйки своя коментар, се съгласява с Общите условия на ползване на уеб сайта, собственост на компанията. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни (имена и e-mail адрес, телефон) за целите на директния маркетинг и се съгласява да получава рекламни съобщения от МЦ Сантилукс ООД. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до МЦ Сантилукс ООД на посочените адрес или e-mail за контакти.

 

ЦЕНИ В САЙТА

Всички цени в сайта са с включено ДДС. Сайта разполага с конкретна страница, в която описваме конкретни цени за наши услуги и подлежат на промяна от страна на МЦ Сантилукс ООД без известяване на потребителите на сайта.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата политика дава информация по какъв начин се обработва информацията за посетителите на сайта, собственост на МЦ Сантилукс ООД. Ако сте потребител на нашия уеб сайт – изпращате отзив или записвате час онлайн, можем да използваме Ваши лични данни и за допълнителни цели, свързани единствено с Вашето по-качествено обслужване. В никакъв случай Вашите лични данни няма да бъдат използвани за други цели, различни от тези, за които сте ги предоставили.
МЦ Сантилукс ООД спазва конфиденциалността на данните на хората, използващи сайта и услугите. МЦ Сантилукс ООД събира лични данни единствено в случаите, когато те са доброволно предоставени за осъществяване на определена услуга. Събраната информация включва само данни за контакти за връзка.
МЦ Сантилукс ООД се придържа към българското и европейското законодателство за защита на личните данни. Всяка лична информация, предоставена доброволно от потребителите на сайта, се пази в строга тайна и не се споделя с трети страни.
МЦ Сантилукс ООД събира анонимна информация за всяко посещение в сайта за технически и статистически цели.
Отзиви, форма за контакт и записване на час през сайта на МЦ Сантилукс ООД:
Във връзка с използването на уеб сайта, давам съгласието си, при използване на формата за контакт, отзив или формата за запазване на часове личните ми данни да се използват с цел осъществяване на връзка със мен, със средства, съобразени с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз и законодателство на Република България относно защитата на личните данни. Данните, които МЦ Сантилукс записва са доброволно попълнени в коментар, форма за контакт или записване на час.
Колко дълго запазваме вашите данни
Събраните данни от формата за контакт се съхраняват до изготвяне на оферта за определеното запитване, или за срок от 5 години.
Какви права имате върху данните си
Във връзка с използването на уеб сайта и чрез съгласието си, при използване на формата за контакт, отзив или формата за запазване на часове личните ми данни да бъдат обработвани от дружеството съзнавам, че:

  • мога да оттегля моето съгласие по всяко време.
  • оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне

законосъобразността на обработването, основано на даденото от мен съгласие.
Съзнавам, че имам право на информация за събираните от мен данни, за правото на достъп до тях, да искам данните ми да бъдат коригирани или изтрити, да искам обработването на данните ми да бъде ограничено и да възразя срещу определен начин на обработване на личните ми данни.
Къде изпращаме вашите данни
При сключване на договор за изпълнение личните Ви данни се предоставят на трети лица обработващи лични данни със счетоводни цели или на куриерска фирма с цел изпращане на документи при необходимост.
Предаването на лични данни на трети страни ще се осъществява само въз основа на писмено споразумение с третата страна, което вменява на последната същите задължения по отношение защитата на личните данни, каквито имат страните по настоящия договор.
В случай на действително или потенциално нарушение на защитата на личните данни уведомяваме и предоставяме цялата необходима информация, за изпълнение на задълженията за уведомяване на компетентните надзорни органи и засегнатия(те) субект(и) на данни, незабавно, но при всички случаи не по-късно от 24 часа, след констатиране за нарушението на защитата на личните данни.
Ние няма да прехвърляме извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), предоставените лични данни, без предварително писмено съгласие от предоставилата ги страна. В случай на получено съгласие, да гарантира, че прехвърлянето на лични данни извън ЕИП е извършено съобразно законодателството за защита на личните данни.
Всяка от страните се задължава да информира другата страна за постъпило искане от субект на данни да упражни свои права, съгласно законодателството за защита на личните данни, във връзка с предадените личните данни.

Информация за контакт
Ралица Серафимова
0885 977 222

Бисквитки

Ние използваме само Функционални (необходими) бисквитки

Те са свързани с правилното функциониране на нашата уеб страница, не могат да бъдат деактивирани, не събират информация за Вас и не се използват за маркетингови цели.

КАК ДА УПРАВЛЯВАТЕ БИСКВИТКИТЕ, СЪХРАНЯВАНИ ВЪВ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО?

Чрез настройки на браузъра или устройството с който сте посетили уеб сайта.

За повече информация как можете да блокирате, изтриете или деактивирате бисквитки, прегледайте настройките на Вашия браузъра или устройство.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari web и iOS.

Относно бисквитки от доставчици на външни услуги, свързани с реклама, можете да ги изключите от тук: Your Online Choices site.

Възможно е, ако изберете да блокирате или деактивирате бисквитки, някои функционалности в нашия сайт да не работят частично или напълно.